*

harritkiiskinen

Sivistymätöntä puhetta: 2000-luvun Titanic ja "elintasosurffarit"

Pakolais-/ja turvapaikka- keskustelu osoittaa jälleen sen, kuinka kapitalistiset "demokratiat" ovat monella tavalla kaksinaismoraalin läpäisemiä ja kaksoisstandardien käyttö maailman asioihin ja ongelmiin suhtautumisessa on politiikkaa ja poliittista puhetta leimaava perusmenettely.

 

Parhaiten tästä kertoo tällä hetkellä se, kuinka läntisissä, leimallisesti ylikulutuskulttuurin omaavissa kapitalistisissa "demokratioissa" suhtaudutaan kasvavaan pakolaisongelmaan. Ongelmaan, joka ei edes perinteisille porvaripuolueille ole ongelma sen varsinaisessa mielessä, puhumattakaan ahtaasti kaiken inhimillisen rajaavista Perussuomalaisista, joille asiaan liittyvä ongelma tarkoittaa vain, heidän nurkkakuntaisesti rajaamansa mukavuussektorin sotkemista vierailla, toisarvoisilla ihmisillä ja heidän mukanaan kantamilla kulttuurinsirpaleilla. Ongelma ei siis ole se, minkä takia nämä ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan pakolaisiksi.

 

Se "sivistyneen" länsimaailman harrastama massiivinen psykologinen kieltäminen, joka viime kädessä toimii koko kapitalismin imperialistisen vaiheen mahdollistajana, värittää myös sitä pakolaiskeskustelua, joka Suomessakin vallitsee. Sanon nämäkin sanat jälleen siitäkin huolimatta, että tiedän kokemuksesta turhaksi sen, että yrittää saada normiporvaria ymmärtämään psykologisen kieltämisen ja nurkkakuntaisen mukavuudenhalun merkitystä maailman kasvavan eriarvoisuuden ja siihen liittyvän pakolaisongelman suhteen.

 

Meillä kaikki porvaripuolueet kannattavat sitä kapitalismin imperialismista vaihetta, joka on maailmassa meneillään. Kaikki porvaripuolueet kannattavat myös Suomessa valmisteilla olevaa salaista TTIP- sopimusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne kannattavat sitä finanssikolossien ja monikansallisten yhtiöhirviöiden aikaansaamaa tuhoa, joka on maailmalla yhä selvemmin nähtävissä oleva tosiasia. Näin on erityisesti kolmansissa maissa, joiden kohdalla on niin, että lännen toteuttama kolonialistinen riisto ei ole missään vaiheessa lakannut olemasta. Se on vain muuttanut muotoaan.

 

Kun koko poliittinen oikeisto kannattaa tätä, se hyväksyy myös siitä aiheutuvat seuraukset. Se, että Eurooppa on vastatusten, toisen maailmansodan jälkeen suurimman pakolaisongelman kanssa, on selvä johdannainen siitä, kuinka monikansallinen yhtiövalta romuttaa paikallistuotannot ja kulttuurit, massiivisella rakenteellisella väkivallalla, sekä paikoittain myös tappamisella ja verisellä, fyysisellä väkivallalla.

 

Kolmannen maailman köyhät valtiot (joiden ei koskaan ole annettukaan kehittyä rauhassa, ilman lännen harjoittamaa imperialistista riistoa), ovat vieläkin pakotettuja myymään merkittävimmät raaka-aineensa pääasiassa Eurooppalaisille ja Pohjois- amerikkalaisille hyväksikäyttäjille. Myös ruoan viljelyn suhteen on näin, vaikka oma paikallinen väestö näkee yhä kasvavissa määrin nälkää. Tähän liittyy myös kysymys siitä, kuinka ja miksi maapallolla on enemmän orjia tänä päivänä, kuin koskaan aiemmin.

 

Toinen syy kasvaville pakolaistulville on Washingtonin ikuisesti jatkuvat ”terrorismin vastainen sota” ja ylipäätään geopoliittinen, sotapolitiikka Lähi-idässä, Afrikassa ja laajalti muualla maapallolla. Tietoisesti aikaansaadut, Washingtonista organisoidut, kasvavat levottomuudet ja paikallisten kulttuurien keskinäinen eripuraistaminen palvelevat USA:n maailmanvaltapyrkimyksiä, turvaavat hillitöntä ylielämistä, öljyntarvetta ja dollarin asemaa.

 

Tämä aikaansaa lisääntyvää kärsimystä ja kasvavia pakolaisvirtoja, jotka ovat nekin suuntautuneet kasvavasti myös Eurooppaan. Kaikki tämä inhimillinen kärsimys aiheutuu siitä kapitalistisesta imperialismista ja siihen saumattomasti limittyvästä Washingtonin sotapolitiikasta, jota kaikki porvaripuolueet Suomessakin kannattavat.

 

Pakolaiskysymykseen ja turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan kaikissa porvaripuolueissa häpeällisen kaksinaismoraalisesti. Moraalin ja sivistyksen alimmilla portailla liikutaan kuitenkin silloin, kun nimitetään lännen omien, tai lännen tukemien armeijoiden ja monikansallisen yhtiötyrannian yhdessä aikaansaaman tuhon ääreltä, kotoaan pakenemaan joutuneita "elintasosurfareiksi". Näin puhutaan siis myös lapsista, joidenka sielussaan kantama kapitalistisen imperialismin lahja on lahja eliniäksi.

 

Se tapa, jolla meillä porvariston piirissä suhtaudutaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin osoittaa suomalaisen porvariston kaksinaismoraalista kumpuavan sivistyksen. Tämä koskee myös niitä porvaripuolueita, jotka haluavat lisää maahanmuuttajia sen takia, että saataisiin luotua koko yhteiskunnan kattavat halpatyömarkkinat. Tämä jo sinällään osoittaa ja takaa sen, että kysymykseen ei suhtauduta sen vaatimalla vakavuudella. Humanismin läpivalaisemia, pyyteettömiä syitä on kapitalismin imperialistista vaihetta kannattavien porvaripuolueiden sisältä turha hakea.

 

Kun Perussuomalaisten puolueen johdossa käytetään turvapaikanhakijoista ja pakolaisongelmasta termiä "elintasosurfarit", niin tällä vahvistetaan vain sitä sivistymättömyyden leimaa, joka koko persuporukkaa leimaa. Asia on yksinkertaisesti näin. Persujen hallituksessa olo näkyy lähinnä kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä sanojen syönnistä ja takinkäännöistä, jota on harrastettu työläisväestön ja vähäosaisten suuntaan. Toiseksi se näkyy siinä, että kehitysapurahoista leikataan 300 milj. euroa. Persut ajaa leikkauksia niin oman maansa köyhille ja vähäosaisille, kuin maapallon mitassa kaikkein köyhimmille. Päälle päätteeksi haukkuu sodan ja suuryhtiöiden väkivallan varjosta lähtevät  ihmiset "elintasosurffareiksi".

 

Kun Titanic upposi 1914, oli tuon laivan, työläis-ja siirtolaisväestöstä koostuva kolmas luokka se joukko ihmisiä, joka varmimmin löysi hautapaikkansa Atlantin pohjasta. Onnettomuudesta puhuttiin kokoavasti maailmanlaajuisena katastrofina. Estonian upotessa 1994 olivat uutisoinnit meillä yhtä lailla kattavia, sillä tragedia kosketti osin myös Suomea ja tapahtui niin lähellä. Estonia oli kaikkien huulilla ja uhrit ja heidän omaisensa saivat kaikkien sympatiat.

 

Kun viimevuoden ja tämän vuoden aikana on välimereen hukkunut ehkä tuplasti Titanicin ja Estonian yhteenlaskettu uhrien määrä, eivät nämä, todelliset 2000- luvun kapitalistisen maailman kolmasluokkalaiset saa juurikaan aitoja sympatioita muuta, kuin humanismin perustalle rakentuvien vasemmistolaisten ryhmien edustajilta. Perinteisille porvaripuolueille nämä ihmiset ovat imperialistisen kapitalismin ja Washingtonin sotapolitiikan välttämättömiä sivukuluja. Kauniita puheita pidetään, mutta ei muuta. Persujen kaltaisten porukoiden mielestä nämä välimerestä hautansa saavat ihmiset saavat vain syyttää itseään. Mitäs päättivät lähteä  "elintasosurffausmatkalleen" ja valitsivat vielä niin heikosti bykatut lautat.

 

Kuitenkin on myös niin, että koko 3,5 maapallon resurssien edestä ylikuluttava suomalainen keskiluokka saisi katsoa peiliin pakolaisongelmasta ja turvapaikanhakijoista puhuttaessa. Olisi joskus oikeasti hyvä miettiä sitä, mitkä ovat satoina miljoonina kertautuessaan ne vaikutukset maailmalla, jotka oma ylikuluttamiseen ja nautinnonhakuisuuteen keskittyvä elämäntapa saa aikaan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Perussuomalaisten puolueen johdossa käytetään turvapaikanhakijoista ja pakolaisongelmasta termiä "elintasosurfarit""

Uusin termi on iPakolainen.

Käyttäjän ArtoYlisaukko-oja kuva
Arto Ylisaukko-oja

Kirjoituksessa oli paljon oikeaa asiaa. Pariin asiaan kuitenkin puutun. Turvapaikanhakijoiden joukossa todella on näitä "elintasosurffareita": tämän vuoden turvapaikanhakijoista yli 10 % oli heinäkuun loppuun mennessä albanialaisia. Kaikki albanialaisten hakemukset, jotka on ehditty käsitellä, on hylätty. Kun mukaan otetaan tulijat Venäjältä ja Kosovosta (myös turvallisia maita), ollaan jo 15 prosentissa. Onko jotain syytä olettaa, että Välimeren yli tulevissa ei olisi vastaavilla motiiveilla tulevia lainkaan?

Kritisoit kehitysavun supistamista, minä taas kritisoin nykymuotoisen kehitysavun tuloksia. Näyttää siltä, ettei se ole kyennyt tuloksiin väestöräjähdyksen ehkäisyssä. Väestöräjähdyksen, joka on jo paitsi nykyisen, ennen kaikkea tulevan kansainvaelluksen perimmäisiä syitä: Afrikan väestön ennustetaan kasvavan nykyisestä miljardista aina neljään miljardiin vielä tämän vuosisadan loppuun mennessä. Jos johonkin pitäisi kehitysavussa paneutua, niin tähän.

Käyttäjän harritkiiskinen kuva
harri kiiskinen

Suomesta on viimeisen 200 vuoden aikana lähtenyt maailmalle miljoona "elintasosurffaria", eikä sodan jaloista.

On selvä, että joukosta löytyy aina myös kevyemmin perustein turvapaikkaa hakevia, mutta katsoessa kasvavia ihmisvirtoja uutisista ja erityisesti niitä lapsia, niin tuollainen kielenkäyttö (jota persujen joukosta kuulee) osoittaa täyttä ymmärtämöttymyyttä siitä tilanteesta, jossa maailma makaa.

Käyttäjän ArtoYlisaukko-oja kuva
Arto Ylisaukko-oja

"Suomesta on viimeisen 200 vuoden aikana lähtenyt maailmalle miljoona "elintasosurffaria", eikä sodan jaloista." Tämä väki ei ole ollut turvapaikanhakijoita. He ovat lähteneet maailmalle töihin tai yrittämään. Varmasti näistä meillä turvapaikanhakijoina tulijoistakin useimmat toivovat työllistyvänsä Suomessa, mutta jos se ei onnistu (tai kiinnosta), yhteiskunta elättää. Minusta tilanne on varsin erilainen kuin tuossa kuvaamassasi suomalaisten siirtolaisuudessa. Kritisoimaasi termiä en sinänsä puolustele, se on tarpeettoman raflaava. Mutta kyllä kansalle pitää antaa oikea tilannekuva. Ei voi yksinkertaistaa siten, kuin viime viikolla kerrottiin Sipilän ja Vanhasen sanoneen: että suomalaisten on ymmärrettävä, että tulijat pakenevat todellista hätää. Huomattavan osan kohdalla näin ei ole, eikä siihen väkeen pitäisi tuhlata yhtään ylimääräisiä resursseja.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Toki osa turvapaikanhakijoista on "vain" etsimässä parempaa elintasoa ja he saavat sitten kielteisen päätöksen. Mutta osa taas ihan oikeasti pakolaisia.

Väestöräjähdys tapahtui jo viime vuosikymmeninä. Afrikka on tällä hetkellä hyvin harvaan asuttu maanosa ja nyt siirtymässä siihen samaan vaiheeseen mitä länsimaat, Aasia jne kävi läpi. Suurin syy miksi Afrikan väestö kasvaa on että elinikä kasvaa elintason nousun myötä. Kehitysavulla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen vähentämällä lasten kuolleisuutta ja panostamalla koulutukseen. Mutta väestönkasvu on jo pysäytetty, maailmassa on 2 miljardia lasta ja tämä luku ei enää kasva. Syyrian, Eritrean, Kongon syntyvyys ei ole kovinkaan korkea ja kuitenkin sieltä tulee paljon pakolaisia.

Tässä loistava video väestön kehityksestä:

https://youtu.be/fTznEIZRkLg

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen
    "Mutta väestönkasvu on jo pysäytetty, maailmassa on 2 miljardia lasta ja tämä luku ei enää kasva. Syyrian, Eritrean, Kongon syntyvyys ei ole kovinkaan korkea ja kuitenkin sieltä tulee paljon pakolaisia."

Voi kunpa tähän voisi uskoa. Ovatko väestönkasvua ennustaneet jollain tapaa perusteellisesti väärässä tai jättäneet approksimaatioissaan jotain huomioimatta?

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #9

Lasten määrä ei enää kasva mutta aikuisten määrä jatkaa kasvuaan sen takia että elinikä kasvaa. Aasian väestönmäärä kasvoi viime vuosikymmeninä neljään miljardiin mutta kasvu nyt hidastunut. Nyt on Afrikan vuoro siirtyä siihen samaan vaiheeseen. Nähtäväksi jää kasvaako kaksinkertaiseksi vai nelinkertaiseksi (mitä kävi Aasian kohdalla). Suomen väestö viisinkertaistui.

Esa Niemi

Bodil:
"Toki osa turvapaikanhakijoista on "vain" etsimässä parempaa elintasoa ja he saavat sitten kielteisen päätöksen. Mutta osa taas ihan oikeasti pakolaisia."

Tuo "osa" tarkoittaa 96% vuosien 2000-2013 välillä turvapaikkaa Suomesta hakeneista 46 245 turvapaikanhakijasta, joilla ei ollut perusteltua uhkaa tai vainoa taustalla. Oikeita pakolaisia oli upeat 4%, eli 1884 henkilöä, joiden turvapaikkahakemuksessa esitetty tarina oli jossain määrin uskottava kun tarinan ei tarvitse olla kovin kummoinen. UNHCR:n pakolaisleiriltä tulevat kiintiöpakolaisista taas 100% on pakolaisaseman saaneita ja he ovat oikeita pakolaisia, mutta joutuvat odottamaan kuntapaikkaakin nyt kun ei-pakolaiseksi todettavat vie kuntapaikat ja resurssit oikeilta pakolaisilta.

96% todetaan turvapaikkahakemuksensa perusteella ei-pakolaiseksi. Tämä ei ole ihme, sillä nämä turvapaikanhakijat ovat kieltäytyneet suojelusta ja turvapaikasta ohittamalla tai jättämällä pakolaisleirejä sekä lukemattoman määrän Geneven pakolaissopimuksen allekirjoittaneita maita. Lisäksi ohitetaan Dublin menettelymaita ja turvallisia EU-maita. Lukuisat suojelusta kieltäytymiset kertovat vain, että motiivi elintasorajan ylittämiselle on jokin muu kuin turvapaikka.

Olisi perin kummallista, että toimeentulotuen resurssit jaettaisiin samalla tavoin pääosin niille, jotka todetaan ettei heillä ole pulaa rahasta ja oikeat toimeentulotuen asiakkaat jäisivät varojen puuttuessa vaille tukea.

Kehitysapu on vain ollut este kehitykselle ja heikentänyt yhteiskunnan kykyä järjestäytyä ja kehittyä. Markkinatalous on maailman tehokkainta kehitysapua ja muslimimaiden tulisi siirtyä korkoon perustuvan talouden omaksumiseen sillä kaikki tiedostavat, että mitä vähemmän islamin oppeja noudatetaan, niin sitä parempi se on yhteisölle ja maailmalle. On parempi puhua bisneksistä kuin islamin suuntauksista konfliktiherkissä maissa.

Käyttäjän harritkiiskinen kuva
harri kiiskinen Vastaus kommenttiin #11

Esa Niemi kirjoitti:"Markkinatalous on maailman tehokkainta kehitysapua"

On kyllä levotonta ja tietysti ideologiaväritteistä puhetta. Niistä täysin vapaan ja pidäkkeettömän kapitalismin seurauksistahan tässä on kyse.

Feikkaajia taitavat olla tyystin nuo sodan ja rakenteellisen väkivallan tuhoamista rakenteista lähtevät.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #12

"Niistä täysin vapaan ja pidäkkeettömän kapitalismin seurauksistahan tässä on kyse".

Kiinassa lienee nykyisin vallalla maailman pidäkeetömin laissez-faire kapitalismi. Köyhyyden poistamisessa ja väestönkasvun hallintaan saamisessa Kiina on saanut aikaan enemmän tuloksia kuin mikään muu maa. Köyhyyden poistamisessa itse asiassa enemmän kuin kaikki muut maat yhteensä. Tämän kehitys on tapahtunut Maon kauden jälkeen, kun Maon kommunistisesta taloudesta siirryttiin kapitalistiseen talouteen.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #12

Harri, näyttö on vain kiistatonta.

Markkinatalousmaat maksavat koko kehitysavun maihin, joissa markkinatalous ei toimi.

Kiina nosti 400 miljoonaa ihmistä äärimmäisestä köyhyydestä kun siirtyi markkinatalouden piiriin ja seuraavien 15 vuoden aikana odotetaan seuraavan 400 miljoonan nousevan keskiluokkaan. Tämä tarkoittaa lähes Afrikan verran väkeä ja ne Afrikan maat, jotka ovat ottaneet Kiinan sijoituksia vastaan ovat nousemassa jaloilleen. Mm. Angolassakin ihmiset tekevät mielummin bisnestä kuin ampuvat toisiaan.

Markkinatalous on maailman tekokkainta kehitysapua kun kaikki muu on estettä kehityksen, hyvinvoinnin ja vaurauden leviämiselle. Näyttö on kiistatonta eikä mikään muu ole tehokkaampaa.

Jos olet eri mieltä, niin näyttöä pöytään kiitos. Kiitos markkinatalouden maailma kehittyy ja voi hyvin.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #11

Jatkat edelleen sitä pupun levittämistä. Esimerkiksi viime vuonna todettiin että 993 saa kansainvälistä suojelua (=pakolaisia), 353 sai oleskeluluvan muilla perusteilla ja loput 2360 saivat kielteisen päätöksen.

Mistä se johtuu että niin moni kristitty maa on niin köyhä jos kerran sinun mielestäsi juuri se islam on se juttu?

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #13

Bodil:
"Jatkat edelleen sitä pupun levittämistä."

Aina kun kysyn mikä olisi puppua, niin teet katoamistempun ja katoat syytöksiesi kanssa, osaatko kertoa miksi pupun osoittaminen muodostuu sinulle ongelmaksi?

Johtuuko kenties siitä, että olet kuitenkin samaa mieltä ja yrität argumenttien puuttuessa huutaa syytöksiä puskan takaa ja vaikenet järjestelmällisesti kun ystävällisesti pyydän näyttöä väitteen tueksi? Olet vahva todiste siitä, että todistat kertomani todeksi, kiitos tästä Bodil ja olen sinulle kiitollinen, että aloin aikoinaan kyseenalaistamaan disinformaatiotasi.

Bodil:
"Esimerkiksi viime vuonna todettiin että 993 saa kansainvälistä suojelua (=pakolaisia), 353 sai oleskeluluvan muilla perusteilla ja loput 2360 saivat kielteisen päätöksen."

Maahanmuuttovirasto väittää 501 henkilön saaneen turvapaikan turvapaikkahaun seurauksena ja tarinan ei tarvitse edes olla kummoinen.

Pakolainen on siis henkilö, jolle on myönnetty pakolaisasema ja pakolaisaseman saaneita on siis 501 vuonna 2014.

Bodil:
"Mistä se johtuu että niin moni kristitty maa on niin köyhä jos kerran sinun mielestäsi juuri se islam on se juttu?"

Kristinusko ei puutu valtaan tai vallankäyttöön kun se on uskonto. Islam on ideologia kuten kommunismi tai natsismi eikä ne salli kilpailevia yhteiskuntajärjestelmiä. Kristinusko perustuu vapaaehtoisuuteen kun taas islam edellyttää pakkoa pysyä muslimina tai sitten itsensä profeetaksi julistanut profeetta Muhammed uhkasi kuolemalla ja profeetta Muhammedin esimerkkiä noudatetaan sosiaalisen paineen voimalla muslimiyhteisöissä.

Kristityillä mailla on mahdollisuus valita korkoon perustuvan markkinatalouden välillä ellei esim. kommunismikokeilut ole pilanneet yhteiskuntajärjestelmää ja rauhaa. Islam on taas taloudellinen ja kehityksellinen itsemurha ja islamin koron kieltävä talous pitää nämä muslimimaat köyhinä ja kehittymättöminä ellei satu istumaan öljykentän päällä ja levittää petro-islamia vääräuskoisten pään menoksi.

Bodil, miksi islam on sinulle vastaus kaikkeen ja mikä saa RKP:läisen näkemään islamin ratkaisuna köyhyyteen ja hyvinvoinnin epätasaiseen jakautumiseen?

Miksi et tunnustaisi länsimaisia arvoja kuten demokratiaa, YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia tai oikeuskäsitystä islamilaisia parempina? Jos näkee islamin ratkaisuna kaikkiin ongelmiin, niin on vaara, että näkemys on liian ruusuinen eikä se perustu realistiseen tai objektiiviseen käsitykseen.

Niin valitettavaa kuin se on todeta, niin islamin opit ovat suuri kirous ihmiskunnalle ja ihmisoikeuksille kun muslimimaat ovat irtisanoutuneet YK:n yleismaailmallisista ihmisoikeuksista ja allekirjoittaneet vain Sharia lakiin perustuvat Kairon ihmisoikeudet. Miksi meidän tulisi tunnustaa Sharian lain mukaiset ihmisoikeudet YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia parempina?

Reino Jalas

> Suomesta on viimeisen 200 vuoden aikana lähtenyt maailmalle
> miljoona "elintasosurffaria", eikä sodan jaloista.

Suomesta on lähdetty siirtotyövoimaksi raskaisiin töihin. USA:han kaivoksiin ja metsätöihin. Ruotsiin 3-vuorotyöhön tehtaisiin, metsiin ja kaivoksiin sielläkin.

Vastaanottajamaa on nimenomaisesti halunnut suomalaisa ja muunmaalaisia, työvoimaksi raskaisiin alhaisen koulutuksen tehtäviin. Meillä Suomessa vastaavaa siirtotyöläisyyttä edustavat mansikan- ja puolukanpoimijat, jotka tulevat nimenomaan työvoiman tarpeeseen.

Kuitenkaan sen paremmin ensimmäisen kuin toisenkaan polven pakolaisia ei voida meillä velvoittaa edes marjanpoimintaan. Mitä työvoimaa tämä tällainen oikein on?

> On selvä, että joukosta löytyy aina myös kevyemmin perustein
> turvapaikkaa hakevia,

Onko tässä tilanteessa silloin kohtuuton ja perusteeton se vaatimus, että nuo olemattomin perustein tänne tulleet pikaseulotaan pois? Heidät palautetaan takaisin kotimaihinsa, noin 1 kk kestävän menettelyn jälkeen?

Onko tällainen sopimatonta käytöstä Suomelta?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Suomesta on viimeisen 200 vuoden aikana lähtenyt maailmalle miljoona "elintasosurffaria", eikä sodan jaloista."

Sama typeryyksien levittäminen vaan jatkuu. Suomesta mentiin töihin sellaisiin maihin joissa oli työvoimasta pulaa ja tänne taas tullaan asumaan täysihoidossa meidän laskuumme. Tässä on se oleellinen ero ja eiköhän joku toinen ituviherhippi taas jatka samaa tarua uudessa blokissa.

Käyttäjän harritkiiskinen kuva
harri kiiskinen

Luepas Jarmo Makkonen vaikka tuo kirjoitus, jonka kirjoitin.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen
    "Sanon nämäkin sanat jälleen siitäkin huolimatta, että tiedän kokemuksesta turhaksi sen, että yrittää saada normiporvaria ymmärtämään psykologisen kieltämisen ja nurkkakuntaisen mukavuudenhalun merkitystä maailman kasvavan eriarvoisuuden ja siihen liittyvän pakolaisongelman suhteen."

Saatan olla yksi niistä normiporvareista, joita tarkoitat, enkä oikeasti ymmärrä, mitä käyttämiesi termien "psykologinen kieltäminen" ja "nurkkakuntainen mukavuudenhalu" takana piilee. Tietenkin luin kirjoituksesi kokonaan ja yritin hahmottaa koko kontekstin. Tarkoittanet sitä, että me Perussuomalaisissa varsin voimakkaasti kiistämme Suomen roolin globaalin eriarvoisuuden kasvamisessa, ts. kolmannen maailman köyhyyskierteen jatkumisessa, ja tämän johdosta perustelemme penseytemme paitsi humanitaarista apua myös humanitaarisperusteista maahanmuuttoa kohtaan. Tämä on puhdas näkemysero, josta en usko koskaan päästävän yhteisymmärrykseen.

Siitä kertoo se, että rinnastat Suomeen ja muualle Eurooppaan virtaavat pakolaismäärät Suomesta 200 vuoden aikana muualle muuttaneisiin siirtolaisiin, jotka - kuten Makkonen yllä totesi - lähtivät työn perässä sinne, jossa töitä oli tarjolla. En parhaalla tahdollanikaan näe yhtymäkohtaa nyky-Suomeen, joka ei kykene työllistämään kantaväestöä sekä jo pitkään maassamme asuneita maahanmuuttajia sekä heidän suomalaisia jälkeläisiään.

Se, mitä edelleen agraarivaiheessa olevissa yhteiskunnissa kehitysmaissa taas ei olla oivallettu (ja joka on täysin ymmärrettävää), on tietyn maa-alueen elintarviketuotantokapasiteetin huima ylittäminen, jonka seurauksena on täysriippuvuus monikansallisesta ruoka-avusta. Jos nyt jätämme ulkopuolelle uskonnolliset tekijät ehkäisyn käytön suhteen, vaikka nekin ovat merkityksellisiä kokonaiskuviossa.

    "Näin on erityisesti kolmansissa maissa, joiden kohdalla on niin, että lännen toteuttama kolonialistinen riisto ei ole missään vaiheessa lakannut olemasta. Se on vain muuttanut muotoaan."

Tästä taas voi olla puhtaasti samaa mieltä. Kolonialistishenkinen riisto jatkuu nykyään puhtaimmillaan siten, että teollisuustuotantoa siirretään mahdollisimman halpojen palkkakustannusten maihin. Lisäksi maihin, joissa ei ole järjestäytynttä ammattiyhdistysliikettä, joka pitäisi työntekijäosapuolen puolta. Kehitysmaissa kukaan - varsinkaan duunari itse - ei tule ajatelleeksi omaa asemaansa. Lisäksi työvoiman tarjonta on valtaisaa.

Henkilökohtaisesti ennustan, että tuotantoteollisuus ei enää kauan ole monikansallisille korporaatiohirviöille otollisinta maaperää Kauko-Idässä, koska Kiinassa elintaso on tunnetusti kasvanut aika vauhdilla. Samoin tietääkseni muuallakin sen lähialueilla. Seuraava kohde lienee Afrikka. Tällainen halvan työvoiman kuppaaminen jättää jälkeensä massatyöttömyyttä, kunhan investoinnit ovat ensin paitsi a) piristäneet elintasoa huomattavasti, myös b) kasvattaneet elinkustannuksia, joiden mukainen eläminen on mahdollista ainoastaan kelpo ansiotyössä oleville.

Lopuksi pakollinen marttyyrinillitys koskien sitä, että Perussuomalaiset päätyivät hallituspuolueista ainoana käsittelyysi. Tyhmempi voisi tästä kuvitella, että Perussuomalaiset yksin saivat aikaan leikkaukset sekä kotirintamalla että kehitysavun osalta. Ellen ihan väärin muista, hallitukseen kuuluu myös kaksi muuta puoluetta ja Perussuomalaiset eivät ole pääministeripuolue. Sylttytehdasta kannattaa siis niin tahtoessaan haeskella muualta kuin henkilökohtaisten antipatioiden suunnalta.

Titanic muuten upposi vuonna 1912.

Kaikin puolin kuitenkin hyvä kirjoitus.

Käyttäjän harritkiiskinen kuva
harri kiiskinen

Janne M.

Rohkenen epäillä, että tuo 300 milj. leikkaus kehitysapurahoihin on muiden hallituspuolueiden "myönnytys" persuille, jotka tätä linjaa hakivat. Saatiin Soini ja muut persut pysymään tyytyväisesti rivissä muihin leikkauksiin liittyen.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

loistava kirjoitus,jos se olisi tiedonantajassa,-täällä ei niinkään,,edelleenkään en ymmärrä miten vasemmistolaisuus olisi maailmassa jotenkin humanismin asialla,vaikka ruumiskasat on tosi korkeita n.s. kansainvälisen kommunistisen liikkeen osalta,,,ehkä stalinistin kuula tappaa pehmeämmin ?!

Mauri Skön

Makedoniassa pakolaiset raivostivat ja kieltäytyivät ottamasta vastaan Punaisen Ristin avustuspaketteja niissä olevan logon(Punainen Risti) vuoksi. Tietääköhän kirkkonummelaiset pakolaiskeskuksen asukit, että heidän majoittamisesta vastaa SPR?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

En halua että Harri moitit jatkossa kun omilta vanhuksilta leikataan.

Kaikista paraskuntoisimmat nuoretmiehet sieltä on tulleet pois, ja jättäneet vanhukset ja naiset lapsineen sinne.
Näitä nuoriamiehiä kotimaansa enitis tarvis.

Toimituksen poiminnat