*

harritkiiskinen

Nyt luodaan tarkoituksella väärää kuvaa pakolaisuuden syistä ja ratkaisuista

Juha Sipilän sinänsä inhimillinen talotemppu antaa väärän viestin kansalaisille kasvavan pakolaisongelman ratkaisusta ja vääristää, sekä heikentää pakolaiskysymykseen liittyvän syy- seuraus- ajattelun tajuamista. Olen itse kohtuutta ja välittämistä korostavana humanistina sitä mieltä, että vastuu on ilman muuta kannettava, mutta näin se ei tule kannettua kestävällä tavalla.

 

Pääministerin talotempulla luodaan vääränlaisia syyllisyyspaineita tavallisille palkannauttijoille pakolaiskysymyksessä, jossa he tietysti osin ovatkin syyllisiä, mutta joka on aikaansaatu sillä Washington- vetoisella sotakapitalismilla, jota Sipilän oma SSS- hallituskin rikkumatta kannattaa. Nimenomaan Washingtonin tietoisesti luomalla sekasorrolla ja maailmalla kasvavalla yhtiövallalla luodaan ne pakolaisvirrat, jotka tulevat jokaiseen olohuoneeseen, jokaisen uutislähetyksen myötä.

 

Pääministerin omatunto kolkuttaa se lie selvä. Hän kun on harvinaisen rehellisen näköinen mies kapitalistiksi ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvattamisen kannattajaksi. Sipilä keräilee kuitenkin poliittisia irtopisteitä ja luo yhteiskuntaan ilmapiiriä, jonka mukaan jokaisen palkannauttijan ja kynnelle kykenevän tulisi nyt seurata hänen esimerkkiään ja majoittaa yksi pakolainen, vaikka koko asia tulisi hoitaa tyylikkäästi ja suuremmitta keskusteluitta valtion ja sen hallituksen asiaa varten asettamin varoin. Tässä kaikessa näkyy hyvin se, että oikeisto ja sen politiikkaa ohjaava EK haluavat valtion irti kaikesta, mikä liittyy yhteiskunnassa sosiaali- ja terveys- sektoriin. Tästähän on ollut kyse koko ajan, kun on ajattu alas julkista sektoria.

 

Kuten sanottu Sipilän SSS- hallitus toteuttaa sitä samaa politiikkaa, jolla koko pakolaisongelma on saatu aikaan. Se kannattaa salaisten sopimusten aikaansaamista, joiden avulla monikansalliset suuryhtiöt voivat rauhassa takoa voittojaan ja romuttaa yhteiskuntia ja paikalliskulttuureita mielin määrin maailmalla. Sipilän hallitus kannattaa ja tukee myös Washingtonin imperialistista levittäytymistä Lähi- Idässä ja muualla.

 

Kun nyt kaikki tiedonvälitys ja sosiaalinen media keskittyy tähän yhteen seikkaan, tapahtuu samalla sen takana niitä asioita, joilla tullaan jatkossa kurittamaan työläisväestöä ja vähäosaisia lujemmin myös meillä. Salaiset TTIP- neuvottelut alkavat olla loppusuoralla ja näin saadaan kansalaisten huomio käännettyä näistä asioista pakolaiskysymykseen, joka tietysti sinänsä vaatii ratkaisua. Suomeen mahtuu ainoastaan yksi asia keskusteltavaksi kerrallaan. Kysyä sopii, että mistähän mahtaa johtua.

 

Tämä kaikki liittyy tekeillä oleviin yhtiöitä suojeleviin sopimuksiin, joilla tullaan sementoimaan monta asiaa. Ollaanko nyt Washingtonista johdettavan eurooppalaisen oikeiston toimesta päätetty saattaa tekeillä olevat ja vuosikausia tietoisesti rakennetut halpatyömarkkinat lopullisesti ja kerralla kuntoon. Korostan sitä, että pakolaisvirrat on aikaansaatu siten, että Washington on tarkoituksella aikaansaanut ja ylläpitänyt alueellista sekasortoa esim. Lähi- Idässä ja osin Afrikkaa. Näin on pyritty varmistamaan imperialistisen kapitalismin, josta on siis kyse myös TTIP:n suhteen, valta-asemia ja levittäytymistä. Pakolaisvirrat on suurpääoman ja poliittisen oikeiston ahneuttaan aikaansaamia.

 

EU on osa tätä koko kuvaa ja voimakkaasti. Euroopan unioni on käytännössä perustettu vastustamaan kaikkea sääntelyä, sisältäen myös sen perusvaatimuksen, että pakolaisongelman rakentumiseen voimakkaasti osallisina olevilta yhtiöiltä ei tule vaatia minkäänlaista yhteiskuntavastuuta ja ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta on ajettava alas. EU yksinkertaisesti palvelee harvainvaltaista EU- eliittiä jäsenvaltioiden veronmaksajien kustantamana ja tietoisella, sekasortoon ajettujen kolmansien maiden riistämisellä.

 

Euroopan unionin puitteissa on suurpääoma ja poliittinen oikeisto tietoisesti pyrkinyt ja onnistunut luomaan Euroopan alueelle halpatyömarkkinat, joiden avulla painetaan eurooppalaisen työväestön palkkoja ja työehtoja alas. Näin toimiessaan riistää ja hyväksikäyttää EU- kapitalistit tietoisesti yhteisön ulkopuolelta tulevia, talouden globalisaation, liukuhihnalta tuottamia siirtolaisia, sekä omien köyhimpien jäsenmaittensa työläisiä.

 

Naomi Klein kuvailee Nobelin palkinnon arvoisessa teoksessaan ”Tuhokapitalismin nousu” Friedmanin ”tieteellisiä”, Yhdysvaltojen uuskonservatiiviselle oikeistolle antamia ohjeita seuraavasti. Näitä samoja periaatteita on sitouduttu noudattamaan myös pienen eliitin etua varten olemassa olevassa EU:ssa.

 

”Ensinnäkin valtioiden on karsittava kaikki rajoitukset ja määräykset, jotka rajoittavat yhtiöiden voitontavoittelua. Valtion on myös myytävä kaikki sellaiset omistamansa varat yksityisille, joista yksityiset suuryhtiöt kykenisivät huolehtimaan paremmin. Valtioiden tulee myös leikata sosiaalisia menoja, tavoitteena sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen.

 

”Mikäli verotusta tulee jatkaa, tulee rikkaita ja köyhiä verottaa saman tasaveron mukaisesti. Yritysten verottamisesta tulee luopua ja vähimmäispalkasta pitää myös luopua. Yritysten tulee saada myydä tuotteitaan kaikkialla maailmassa, eivätkä viranomaiset saa puuttua niiden voitontavoitteluun, paikallista teollisuutta ja omistusta suojelemalla”

 

Pakolaisongelma on täysin tietoisesti luotu, kapitalismin nykyvaiheeseen kuuluva oikeisto- politiikan instrumentti ja sellaisena siitä tulisi tietysti puhua ja siten sitä tulisi jatkossa käsitellä. Kunhan EU ja Yhdysvallat saavat valmiiksi TTIP- vapaakauppasopimusta koskevat salaiset neuvottelut, tullaan näkemään kuolinisku demokratian rippeille, ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallalle (jota ei nykyiselläänkään SDP:n oikeistolaistumisen vuoksi ole) ja julkisen sektorin palveluille.

 

Tullaan sellaiseen tilanteeseen, josta on todella vaikea päästä irti, kun käytännössä kaikki on lopulta saatettu yksityisen voitontavoittelun pariin ja monopolisoituneilla suuryhtiöillä ei ole käytännössä minkäänlaista yhteiskuntavastuuta, eikä velvoitetta, kuin ainoastaan voittojen tuottaminen. Näinhän on jo nyt, mutta TTIP- sopimus tulee toteuttamaan sen, että yhtiöt vapautetaan yhteiskuntavastuusta ihan lain nojalla.

 

Ollaanko nyt eurooppalaisen oikeiston ja suurpääoman toimesta tultu halpatyömarkkinoiden luomisessa vaiheeseen, jossa pistetään työmarkkinat uusiin puihin kerralla? Korostan sitä, että länsivalloilla on omiin valintoihinsa liittyvä vastuunsa kysymyksessä, mutta tässä alkaa jo pelkän hyvän tahdon ilmapiiriin sekoittua jotain, jollekin muulle haiskahtavaa. Jollekin, joka tuntuu varsin tutulta.

 

Maailmassa on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n keväisten tietojen mukaan n.60 milj. pakolaista. Heitä on tällä hetkellä varmasti enemmän. Kun UNHCR puhuu pakolaisuutta synnyttävistä syistä, se käyttää paikallisten kriisien nimiä. Näitä kriisejä ovat mm. sellaiset, kuin Afganistanin kriisi, Somalian kriisi, tai vaikka Libyan –ja Syyrian kriisit. Raportoidessaan pakolaisuutta aiheuttavista kriiseistä, ei UNHCR puhu niistä syistä, jotka ovat aiheuttaneet ne paikalliset kriisit, joidenka vuoksi ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan.

 

YK:n pakolaisjärjestöä vaivaa samat ongelmat, kuin kaikkia muitakin YK:n alajärjestöjä, eli se ei voi viitata asioiden todellisiin syihin, tai ilmiöihin, saatikka niiden aiheuttajiin ja toimeenpanijoihin. Valta YK:ssa on turvallisuusneuvostossa ja sen pysyvillä jäsenvaltioilla. Päällimmäisenä päsmärinä ja yhteisten sääntöjen ja sopimusten ylikävelijänä on viimeiset vuosikymmenet toiminut Yhdysvallat, jonka näyttää olevan ylivoimaisen vaikeaa noudattaa kansainvälisiä lakeja.

 

 Maapallon n.60 milj. pakolaista eivät synny pääasiassa paikallisten kriisien toimesta, vaan nämä kriisit ovat yleensä, maailmanpolitiikkaa, taloutta ja kauppaa määrittävien suurten ulkovaltojen aiheuttamia. Olisi turhaa ja itsepetoksellista lähteä edes väittämään sitä, että Yhdysvaltojen imperialistiset energiasodat ja valtion sotilaspoliittiset laajentumisintressit eivät, vapaakauppaan sisältyvän globaalin yhtiövallan ohella olisi pääasiallisin syy, maailman pakolaisongelmaan.

 

Kun imperialismi aiemmin koostui pääasiassa juuri suurvaltojen ja niiden liittolaisten valtapyrkimysten laajentamisesta, energiavarojen tavoittelemiseen liittyvien sotilaallisten toimien kautta, on tämän päivän imperialismi laajemmin käsitettävissä.

 

Se talouden globalisaatioksi kutsuttu ilmiö, joka eri puolilla maailmaa ilmenee monikansallisten yhtiöjättien toimeenpanemana pakkoluovutuksena, kaikkialla, missä jotain rahaksi muutettavaa on, on se imperialismin muoto, joka tuottaa pakolaisuutta yhtä lailla, kuin perinteinen sota. Asiaa hankaloittaa paikallisten yhteisöjen ja kulttuurien kannalta erityisesti se, että tänä päivänä uudet markkinat vallataan siten, että ensin tulevat sotilaat ja tankit ja perässä seuraavat yksityiset sotavoimat, suuret öljyjätit, sekä Mc` Donalds ja muut ”jälleenrakentajat”.

 

Pakolaisuus ja pakolaiset ovat aina olleet kapitalismiin olennaisena osana kuuluvan imperialismin tuote. Pakolaisuudesta annetaan kuitenkin pääsääntöisesti ja tietoisesti virheellinen ja harhaanjohtava käsitys nuorisolle, jonka tulisi ehdottomasti saada todenmukaista tietoa maailman tapahtumista juuri nyt, kun eletään ratkaisevia hetkiä, niin ihmiskunnan, kuin luonnon säilymisen kannalta.

 

Pakolainen on muukalainen kaikkialla, niin henkisesti, kuin fyysisesti, eikä tilannetta ainakaan helpota pakolaisuudesta jaettava valheellinen tieto ja se, että pakolaisia vastaanottavat maat haluavat monesti kääntää, oman, imperialistista yhtiövaltaa tukevan, itsekkään elämäntapansa tuottamat pakolaiset, elintasopakolaisiksi. Koko maailma on uusliberaalin kapitalismin vankina, eikä tähän ideologiaan kuulu ihmisistä ja jättämistään jäljistä huolehtiminen.

 

Pakolaisuus on nähty ongelmana aiemminkin historiassa. Toinen maailmansota oli imperialismin ilmentymä, kuten kaikki sodat. Sillä oli myös kapitalismiin kuuluvien ylilyöntien leima. Vaikka Saksan sotateollisuutta rakennettiin myös Yhdysvalloista lähtöisin olevin sijoituksin, eivät sodan tuottamat pakolaiset enää kiinnostaneet Yhdysvaltoja, kun pakolaismassoista kasvoi riittävän suuria. Vaikka liittoutuneet tiesivät kohtalaisen aikaisessa vaiheessa natsien toimeenpanemista keskitysleireistä, eivät ne kuitenkaan käyttäneet ilmaherruuttaan keskitysleirien tuhoamiseen. Liittoutuneiden sodanjohto pysyi kuurona juutalaisyhteisöjen vetoomuksille asian puolesta.

 

Vaikka ”lentäviä linnoituksia” lensi keskitysleirien yllä päivittäin useita kymmeniä, ei liittoutuneiden sodanjohto antanut lupaa, esim. Auschwiziin johtavien rautatieyhteyksien katkaisemiseen. Monet ovat selittäneet ja tulkinneet tämän siten, että juutalaisten joukkopakolaisuutta pelättiin enemmän, kuin joukkotuhoa. Imperialistinen, vain voitoista kiinnostunut kapitalismi ei ole koskaan ollut kiinnostunut, jälkeensä jättämistä pakolaisista inhimillisessä mielessä.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"... vastuu on ilman muuta kannettava, mutta näin se ei tule kannettua kestävällä tavalla."

- Harrin jutut ovat nykyään sataprosenttisesti ennakoitavissa. Jos tulipalo Suomessa ja vastaava palo Venäjällä sammutetaan kummassakin paikallisin voimin ja parhaan osaamisen pohjalta, on se vain Suomessa väärin sammutettu.

Käyttäjän harritkiiskinen kuva
harri kiiskinen

Tuomo! alan väsyä noihin typeriin Venäjä- kommenteihin. Ja mistä se olikaan vedetty, että olen jotenkin Venäjä- mielinen.

Eikö Tuomo osaa ymmärtää, että jotkut oiikeasti katsovat asian asiana, riiåpumatta siitä, mikä valtio on kyseessä. Vai menetkö tarkoituksella aiheen ohi?

Ne laput on sinulla ei minulla. Lopettele jo.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Läksytyksesi sai minut miettimään, olenko sekoittanut Rauno Lintusen ja Harri Kiiskisen.

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Jokaista Eurooppaan majoitettua kohti on moninkertainen määrä halukkaita tulijoita jonossa. Ja lisää syntyy koko ajan, varsinkin tällaisilla tempuilla.

Onko täällä Suomessa koulutuksessa jotain vikaa, vai miksi selvien tosiasioiden ymmärtäminen tuntuu aina olevan niin vaikeaa?

Toimituksen poiminnat